Portret Katarzyny Opalińskiej, żony Stanisława Leszczyńskiego

Portrait of Catherine Opalinska

Jako uzupełnienie poprzedniego wpisu przedstawiam portret Katarzyny Opalińskiej (1680 – 1747), żony króla Stanisława Leszczyńskiego. Sztych oparty jest na oleju wykonanym za życia królowej ok 1725 roku przez (wg katalogu aukcyjnego) Carle van Loo(?). Oryginalnego oleju nie potrafiłem odszukać a co do imienia malarza podanego w katalogu mam wątpliwości, gdyż van Loo to była rodzina malarzy (ojciec i dwóch synów) a imię malarza przypisanego do tego portretu to najprawdopodobniej Jean-Baptist (van Loo). Engraving jest w takim sobie stanie: ma obcięte marginesy a zatem nie należy się bardzo nim ekscytować. Ten sam sztych w dobrym stanie przedstawiam poniżej.

Lot 32. POLAND – PORTRAIT – Portrait of Catherine Opalinska wife of Leszczynski elected King of Poland, then Duke of Lorraine and Bar. Based on a drawing by Carle Vanloo, engraved by Nicolas de l’Armessin (1684-1755). 18th century. H.45,2xW.30,8cm. – State B (wormhole top cut to the subject). Estimate 100 – 150 euro. Eric Caudron. 01/24/20

Engraving of Catharina Opaliński, Queen of Poland.

Engraving of Catharina Opaliński, Queen of Poland. Whole length with curled hair with jewelled claps, lace tucker, embroidered gown, jewelled bodice, and ermine mantle. The Queen is pictured standing holding a her mantle in right hand with left hand resting on a table beside a crown, with drapery behind. With coat of arms and French inscription below. 52.5 x 34.2 cm (sheet of paper). (by Royal Collection Trust)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s