Jakub Markiel i ‘proof reading’ pewnego katalogu

Scrrenshot internetowego katalogu Desy-Unicum (04/17/23)

Jeden z cztytelników zauważył, że Desa-Unicum sprzedaje pracę artysty powstałą jeszcze przed jego narodzeniem:

Moim zdaniem można tworzyć po śmierci. Tak samo jak można tworzyć zanim się urodziło.
https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/art-outlet-sztuka-dawna-6arn/jakub-markiel-h4bn/akt-3s53/
Polska sztuka jest jednak wybitna.

Moja rada o konieczności pośpiechu jedynie w pewnych sytuacjach jest nadal aktualna, jak też uwaga o konieczności zatrudnienia w tej firmie nowej osoby o tytule ‘proofreader’. Po co tak się śpieszycie i mącicie w głowach wielkich inwestorów?

A propos prac Jakuba Markiela, to kilka dni temu we Francji odbyła się aukcja jego ok. 250 prac (zalew rynku). Ceny szacunkowe oscylowały pomiędzy 200-400 euro.

3 thoughts on “Jakub Markiel i ‘proof reading’ pewnego katalogu

  1. Młody malarz Jakub Markiel ur. w 1994 r. w Oświęcimiu, nie mógł namalować obrazu pt. “Śpiąca”, gdyż praca ta wyszła spod pędzla Jakuba Markiela ur. w 1911 r. w Łodzi. Kto by tam jednak zwracał uwagę na takie szczegóły. Markiel to Markiel, a może nawet Merkel (byle nie Andżela), tak jak Tyszkiewicz to Tyszkiewicz(owa). Azaliż, czyż nie liczy się nazwisko, co pokazuje dobitnie przykład rodziny Kossaków?

    Wracając jeszcze do Jakuba Markiela (starszego), to we Francji chyba likwidowano jego atelier. Wśród dużej ilości portretów, martwych natur i pejzaży, było kilka godnych uwagi prac tego absolwenta Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie i stypendysty paryskiej Beaux Arts, wystawiającego swe prace m.in. w warszawskim IPS oraz Salon des Indépendants w Paryżu.

    • To jest ciekawa uwaga czytelnika. Mamy zatem już podział na Jakuba Markiela ‘Starszego’ i Jakuba Markiela ‘Młodszego’ (skojarzenia oczywiste!). To spowoduje wkrótce duże zamieszanie w głowach wielu polskich investorów wiedzących plus/minus tyle samo co większość pracowników Desy. Powielam swój apel: należy zatrudnić tam kogoś kto nie tylko potrafi liczyć pieniądze na kalkulatorze ale też i potrafi krytycznie czytać.

  2. Od lat apeluję bezskutecznie do Desy o większe fonty w papierowych katalogach, więc wedle mnie nie tylko proof reader, ale i bardziej praktyczny oprawca graficzny by się przydał!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s