Henryk Dmochowski (1810 – 1863)

Henryk Dmochowski. Medal

Medal ten został zaprojektowany przez Henryka Dmochowskiego według litografii Antoniego Oleszczyńskiego na pamiatkę Rzezi Galicyjskiej w 1846, prowokacji autriackiej przypisanej Matternichowi. Znane a medale oraz …spluwaczki o różnych wymiarach. Zwłaszcza te ostatnie cieszyły sie sporym powodzeniem w mieszczańskich domach krakowskich. Gdy kawaler starający sie o rękę panny odwiedzał ją domu to musiał wykazać sie dobrymi manierami i z taktem splunąć na obu bandytów. Spluwaczki wyszły z mody, gdy wiedza o higienie zaczęła się rozpowszechniać. Pozostało ich sporo i te nawet często pojawiaja sie na rynku, medale rzadziej.

Lot 107. Henryk DMOCHOWSKI (1810 – 1863). Single-faced medal with brown patina, depicting busts ac_x0002_colés of Szela and Metternich, those responsible for the 1846 massacres in Galicia, Poland. Numerous inscriptions. Old edition cast iron. Diam. 9 cm. Estimate 120 – 150 euro. Douterbente. 01/22/21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s